Български | Català | Deutsch | English | Ελληνικά | Español | Français | Italiano | Nederlands | Polski | Português | Русский | Svenska | Türkçe | Українська

История на промените OpenNumismat

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.16 (11 август 2022)

 • Редакторът на всички номенклатури има вертикална лента с раздели
 • Коригиране на диалоговия прозорец Обобщение за macOS
 • Премахнато дублирано меню Отчет->Статистика
 • Проверете дали заглавието на монетата присъства при запазване и за дубликати на монети при запазване са преместен в полето за съобщения
 • Показване на съобщение, когато архивирането приключи
 • Показване на съобщение за запазване на отчета като pdf
 • Коригиран е отчета за печат в pdf, когато принтерът не бъде открит
 • Коригирано импортиране от Numista

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.15 (11 май 2022)

 • Търсене и импортиране на информация за монети от базата данни с колекции на ANS
 • Импортирането от Numista вече използва APIv3
 • Скриване на неизползваните страници с подробности
 • Настройките за свободен формат на цифровите полета позволяват въвеждането на всякакви стойности в полето Година
 • Коригирано е преобразуването на годината на Япония и Непал в григориански
 • Поправете експортирането към мобилно устройство за HDPI плътност в x64 версия
 • Подобряване на подравняването на етикетите във формите с данни за монетите
 • Добавяне на икони на Статус за избор на Статус по подразбиране в диалоговия прозорец "Настройки"

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.14 (20 април 2022)

 • Годишен калкулатор за годината на монетното поле (еврейски, ислямски, японски, римски, непалски, тайландски, бирмански, слънчев хиджри)
 • Коригирано преобразуването на празно поле проба при импортиране от Colnect
 • Кеширане на изображения по време на импортиране от Colnect
 • Достъпно въвеждане на дроби в полето стойност (1/24, 1/16, 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4)
 • Поддържа се разширено преобразуване на дроби в полето стойност (⅒, ⅛, ⅙, ⅕, ⅔, 7½, 12½)
 • Настройката за свободен формат в цифровите полета позволяват въвеждане на всякакви стойности в полето стойност
 • Активирането на настройките пр. Хр. има по-висок приоритет от цифровите полета в свободен формат за подадена година
 • Коригирана обработка на стойността на теглото, която не е тип float, в диалоговия прозорец Обобщение

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.13 (28 декември 2021)

 • Коригирано откриване на десни и долни граници при автоматично изрязване
 • Функционалността за автоматично изрязване е достъпно от менюто на редактора на изображения
 • Коригиран път за създаване на файлове и папки по подразбиране при първо стартиране на Linux и macOS или при изтриване
 • Поправено показване на името на приложението в Windows Task Manager
 • Премахнато дублирано подменю Списък->Промяна на изгледа. Достъпно е от меню Изглед
 • Деактивирано контекстно меню и щракване върху връзка върху визуализацията на отчета за Win64 версия
 • Деактивирано контекстно меню на widgets за карта за win64 версия
 • Премахнато импортиране от Cabinet

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.12 (15 декември 2021)

 • Нови типове карти: Mapbox (достъпно само за версия на win64) и Римската империя (DARE)
 • Отмени/Върни работят за поставено изображение в редактора на изображения
 • Инструмент за автоматично изрязване за премахване на граници в редактора на изображения
 • Импортирайте дебелината и пробата на монетите от Colnect
 • Внос на филателни продукти от Colnect
 • Импортиране на цвят на пощенски марки от Colnect
 • Нови шаблони: holders, Commemoratives_ByCountry, Commemoratives_ByYear
 • Бутони Днес и Изчистване в календара
 • Диалоговият прозорец с обобщение показва броя и теглото на сребърните и златните монети
 • Локализирано показване на цените в диалоговия прозорец Обобщение
 • Импортирането от Numista използва нов API. Деактивирана е проверка на SSL сертификата
 • Неразпознатите форматирани дати се игнорират при импортиране от Excel
 • Добавено меню Преглед
 • Предотвратете скриването на лентата с инструменти при менюто с десен бутон
 • Актуализирано импортиране от CoinManage
 • Експортиране на данните във формат JSON
 • Актуализирани номенклатури по подразбиране
 • Фиксирано показване на иконата на приложението в Ubuntu
 • Актуализирани библиотеки на трети страни, съвместими с най-новия Python 3.10

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.11 (12 октомври 2021)

 • Проверката на SSL сертификата за изтегляне на изображения винаги е деактивирана
 • Запазете текущия ред на сортиране като ред по подразбиране от лентата с инструменти. Премахнати са настройките за сортиране на колони в настройките
 • Диалогът за обобщение показва информация и за избраните (филтрирани) монети
 • Генерира се отчет за всички показвани (филтрирани) монети
 • Иконите от номенклатурата винаги се показват
 • Подобряване на изрязването на изображения с трансформиране на перспективата
 • Отмени/Върни за действия в редактора на изображения
 • Подобряване на увеличаването на изображението в прегледа на изображенията
 • Подобряване на контекстното меню на изображението
 • Настройки за размера на шрифта
 • Подобрения на шаблона за пощенска картичка
 • Коригирано импортиране от Telico

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.10 (22 септември 2021)

 • Colnect прокси сървъра вече се хоства на Amazon Web Services
 • Нов статус: Дубликат
 • Нови полета: Оценител, Място, Година на монета, Снимка 5 и Снимка 6. Полетата Оценител и Съхранение имат препратки
 • Подобрено запазване на .doc отчет
 • Подобрено запазване на текущия списък

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.9 (01 февруари 2021)

 • Коригирана визуализация на отчета в x64 битовата Windows версия
 • Коригирани Debian пакети
 • Добавен време за изчакване на всички HTTP заявки
 • Коригирано съхранение на последния инструмент за изрязване

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.8 (5 октомври 2020)

 • Вграден редактор на изображения
 • Коригирана загуба на фокус при избрана монета
 • Кликвайки върху маркера на глобалната карта, ще изберете монета
 • Маркери на състоянието на глобалната карта
 • Коригирано импортиране от Numista
 • Коригиран i18n за Linux

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.7 (28 август 2020)

 • Добавено импортиране от Numista
 • Групово добавяне на елементи от Colnect
 • Коригирано импортиране от Colnect
 • Коригирано импортиране от uCoin.net
 • Актуализиран е кода за поддръжка на прясно зависими библиотеки от трети страни

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.6 (02 юни 2020)

 • Коригирано импортиране от Colnect
 • Коригирано GeoChart в статистиката
 • Коригирано създаване на нов запис след редактиране на предишен запис
 • Коригирано стартиране в Linux
 • Коригиран GMaps

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.5 (16 март 2020)

 • Направена преносима версия за Windows
 • Коригирано премахване на записи след движение на позиция
 • Настройки на полетата в дървовидна структора
 • Коригирано записване на таблица в CSV
 • Коригирана навигация с Ctrl+Home и Ctrl+End

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.4 (11 февруари 2020)

 • Подобрена обработката на грешките от Colnect
 • Подобрена производителност за вмъкване на изображения
 • Подобряване на меню за превключване на изгледи

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.3 (21 октомври 2019)

 • Импортирането от Colnect ще работи чрез прокси сървър (старата версия ще бъде деактивирана)
 • Импортиране от Colnect CSV списъци за експортиране (благодарение на fftmp)
 • Коригирано сортиране в дървото
 • Show tooltip in Tree when label truncated

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.2 (28 май 2019)

 • Коригиран проблем с изгледи икони и картов в Linux и macOS
 • Коригирано изображение на дъното
 • Fix sorting when missed Status value

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.1 (29 април 2019)

 • Карти
 • New fields: Emitent, Signature, Signature type, Signature image, Address, Latitude, Longitude
 • Download big images for Colnect items
 • Add Distribution filter for import from Colnect
 • Split catalog numbers from Colnect
 • Add URL when import form Colnect
 • Подобрено сортирането по статуси
 • Preview image size can be changed in 1-3 range
 • Съхраняване на последните 7 отворени файла
 • Add settings for skip verifying SSL certificates
 • Заредете изображения от формати WebP и JPEG 2000

Какво е новото в OpenNumismat 1.8.0 (01 април 2019)

 • Импортиране на монета, банкнота, марки от Colnect. Онлайн колекционерска общност.
 • Добавяне на картов изглед
 • Добавен потребителски ред за сортиране
 • Премахна импортирането от CoinsCollector, Numizmat и Numizmatik_Ru
 • Добавени са шведски и персийски език

Какво е новото в OpenNumismat 1.7.9 (05 март 2019)

 • Добавете филтриране от контекстното меню на таблицата
 • Fixed hiding Info panel
 • Fixed Summary dialog
 • Коригирани Debian пакети

Какво е новото в OpenNumismat 1.7.8 (29 януари 2019)

 • Добавете обработка за file:/// връзки в текстови полета
 • Добавяне на клавишна навигация в таблицата (Ctrl + Home, Ctrl + End)
 • Добавяне на турски език
 • Add new summary (commission, count images, average per item)
 • Поправено е възможно грешно сортиране на дървото

Какво ново в OpenNumismat 1.7.7 (06 ноември 2018)

 • Коригирано импортиране от Excel
 • New postcard template
 • Select template from menu
 • Подобрено копиране на изображения
 • Актуализиране на иконата за MacOS
 • Custom templates can be placed in Documents folder

Какво е новото в OpenNumismat 1.7.6 (09 октомври2018)

 • Коригирано синхронизиране
 • Коригирано генериране на wikipedia_2 отчета

Какво е новото в OpenNumismat 1.7.5 (28 семтември 2018)

 • Добавен статус "Наддаване"
 • Подобрен изглед на полето за статуса в информационния панел
 • Add progress chart for Created date field
 • Поправено записване на HTML отчета
 • Add RichText format for text fields
 • Fix Import from Excel dialog
 • Minor speedup for new created collections
 • Update Russian auctions

Какво е новото в OpenNumismat 1.7.4 (17 септември 2018)

 • Fix importing date fields from Excel
 • Добавена поддръжка на годините преди Христа

Какво е новото в OpenNumismat 1.7.3 (16 май 2018)

 • Fix page navigation in Edit dialog

Какво е новото в OpenNumismat 1.7.2 (04 май 2018)

 • Добавяне на GeoChart към статистиката
 • Деактивиране на статуси в настройките
 • Добавен е нов статус "Липсваща"
 • Добавен е латвийски език
 • Коригирано експортиране в Excel за macOS
 • Fix processing wrong password
 • Minor improvements and optimisations

Какво е новото в OpenNumismat 1.7.1 (06 март2018)

 • Кликващи връзки в текстови полета
 • Цветни икони на статусите
 • Автоматично резервно копие
 • Fix scrolling after editing
 • BLAF цветове за статистическите диаграми (30 цветна палитра)
 • Improve detaching reference
 • Fix backup reference

Какво е новото в OpenNumismat 1.7.0 (19 февруари 2018)

 • New fields: Engravers, Colors, Format, Condition, Variety image and description (disabled by default)
 • Добавено е бързо търсене
 • Настройка за промяна на височината на изображението в Таблицата с монети
 • Настройки за показване на панела с изображения отдолу
 • Настройки за броя на изображенията в панела по подразбиране
 • Refactored Settings dialog. Some settings moved to collection (please, check your settings)
 • Store Statistics multicolor settings
 • Enable editing cross reference when not selected main field
 • Speedup saving records
 • Fix filter menu without coins

Какво е новото в OpenNumismat 1.6.9 (31 януари 2018)

 • Reference editor show fields names from settings
 • Statistics support value+unit and material+fineness fields
 • Paste reference icon from clipboard in reference editor (by right-click)
 • Статистиката може да показва многоцветни графики
 • Added progress dialog for building stacked bar
 • Improved Statistics tooltips
 • Fixed saving Statistics diagram for PS and EPS
 • Коригирано експортиране в CSV
 • Пренаредени ценови полета в диалоговия прозорец за редактиране
 • Improved Save as dialogs

Какво е новото в OpenNumismat 1.6.8 (22 януари 2018)

 • Add tooltip to Statistics figures
 • Запазване на таблицата със статистически данни

Какво е новото в OpenNumismat 1.6.7 (15 януари 2018)

 • Импортиране от Excel
 • Импортиране от uCoin.net Microsoft Excel (XLS) формат
 • Improve Tree navigation for empty Value field
 • Improve storing main window state

Какво е новото в OpenNumismat 1.6.6 (09 януари 2018)

 • Fix sorting denomination in Tree
 • Fix filling reference from collection
 • Коригиране на диалоговия прозорец Обобщение
 • Improve storing main window size
 • Подобрено импортирането от uCoin.net

Какво е новото в OpenNumismat 1.6.5 (25 декември 2017)

 • Improve sorting for alphabets with extra latin or cyrillic characters
 • Добавени са нови шаблони за отчети
 • Разделът Пазар винаги е активен
 • Fix error msvcr100.dll missing
 • Коригиране на диалоговия прозорец Обобщение
 • Fix license encoding
 • Fix importing from uCoin.net for Italian
 • Improve storing Report preview dialog size

Какво е новото в OpenNumismat 1.6.4 (13 декември 2017)

 • Fix loading settings on Debian
 • Fix Debian package
 • Fix paste from Excel/text file
 • Fix reference backup
 • Добавен е български език

Какво е новото в OpenNumismat 1.6.3 (12 декември 2017)

 • Speedup exporting to mobile
 • Fixed possible damage reference

Какво е новото в OpenNumismat 1.6.2 (04 декември 2017)

 • Меню Файл->Синхронизиране... за обединяване на два колекционерски файла
 • New settings for speedup collection database
 • Нов диалогов прозорец за обобщение (Отчет->Обобщение )
 • Fixed editing cross-references when Country or Region field disabled
 • Fixed storing Statistics settings

Какво е новото в OpenNumismat 1.6.1 (22 ноември 2017)

 • Fixed crash with applying filters
 • Fixed storing Statistics settings
 • Коригирани зависимости на debian пакета

Какво е новото в OpenNumismat 1.6.0 (20 ноември 2017)

 • Implemented Statistics panel (screenshot)
 • Renaming images in Edit dialog (new name showed as tooltip in Image panel)
 • New fields: Ruler and Region (DB will be updated automatically - be patient)
 • Извършено прикачване на номенклатурата към файл за събиране
 • Improved using reference in Edit dialog
 • New flags in reference, fixed some countries (for get new reference remove current)
 • Icons from reference can be showed in Tree, Filters, Info panel and Table of coins
 • Improved edit Tree dialog
 • Добавена е поддръжка за 1/3 стойности
 • Fixed cloning and closing lists
 • Fixed importing from UCoin.net
 • Fixed entering values greater 1000
 • Fixed wikipedia_2 report generation
 • Нов шаблон за отчет: Wanted
 • Добавена е връзка към Ръководство за употреба

Какво е новото в OpenNumismat 1.5.5 (09 октомври 2017)

 • Нови настройки: конвертиране 0.5 to ½
 • Fix filling reference from collection
 • Fix showing cross reference for first country
 • Коригирани преводи
 • Коригирано сриване при излизане под Linux
 • Change default settings for sending error reports and default report template

Какво е новото в OpenNumismat 1.5.4 (28 септември 2017)

 • Добавена е размяна на изображения в диалоговият прозорец "Редакция" на монети (с десния бутон на мишката)
 • Don't change collection file when nothing changed (useful for Dropbox, etc)
 • Добавено импортиране от Tellico
 • Добавени са преводи на каталонски и холандски език. Актуализирани са преводите на гръцки и украински
 • Added settings for protect extra warnings on save
 • Fix error report
 • Fix pasting in numeric fields
 • Показване на името на колекцията при въвеждане на парола
 • Max image side len 0 for storing in original size
 • Enabled inserting *.ico as reference item icon
 • Подобрено получаване на булеви настройки на macOS
 • Other minor improvements

Какво е новото в OpenNumismat 1.5.3 (19 февруари 2016)

 • Fix loosing cursor when inserting records
 • Add coins from another collection
 • Fix filtering with Status column
 • Add Rename field button into Settings
 • Fix float numeric fields for some Romance languages
 • Improve setting values for Mintage field
 • Fix pasting image from web
 • Fix clearing Date fields
 • Добавен е френски превод (от Mathieu Martineau, Jean-Claude Kursner)
 • Добавена е опция за компресиране на изображения при импортиране към мобилни устройства
 • Update Clear filters icon
 • Актуализирани допълнителни библиотеки и зависимости

Какво е новото в OpenNumismat 1.5.2 (06 февруари 2015)

 • Fixed crash with Polish language
 • Fixed storing maximised window state

Какво е новото в OpenNumismat 1.5.1 (02 февруари 2015)

 • Fixed crash with saving sort order
 • Добавено импортиране от uCoin.net
 • Коригирано импортиране от CoinManage
 • Added filter for empty values in Tree
 • Improve Tree customization dialog
 • Fix navigation with Tree on large denomination (> 1000)
 • Fix date and edge fields
 • Speed-up coin deletion
 • I18n

Какво е новото в OpenNumismat 1.5 (19 декември 2014)

 • Актуализиране на PyQt до 5.3.2 и Python до 3.4.2
 • Implemented Search box in column filter dialog
 • Експортиране към мобилни устройства
 • Нови опции за сортиране на елементи в левия панел на дървото и в диалоговия прозорец за филтриране на колони
 • Improved reference editor, possible for adding icons to period
 • Improved main menu panel
 • Нови опции при инсталиране: активирайте проверка на актуализациите и асоцииране на * .db файловете
 • Добавен е италиански превод (от Teroknor)
 • Добавен е полски превод (от Nazzy)

Какво е новото в OpenNumismat 1.4.9 (9 септември 2014)

 • Добавен е чески превод (от fri)
 • Коригиран е Debian пакет за Ubuntu 14.04
 • Fixed commission field processing

Какво е новото в OpenNumismat 1.4.8 (6 август 2014)

 • Добавен е немски превод (от Detlev Vogel)
 • Добавен е гръцки превод (от geogeo)
 • Добавен е нов статус "Поръчана"

Какво е новото в OpenNumismat 1.4.7 (11 март 2014)

 • Довбавен е португалки превод (от Pedro Albuquerque)
 • Коригирани са грешки, докладвани от потребителите

Какво е новото в OpenNumismat 1.4.6 (10 януари 2014)

 • Коригирани са грешки, докладвани от потребителите

Какво е новото в OpenNumismat 1.4.5 (6 юни 2013)

 • Добавен е нов отчетен шаблон Custom_1
 • Implemented importing from Numizmatik_Ru
 • Updated importing from Cabinet to version 2.2.2.1
 • Implemented adding custom flag icons to reference items (right-click on item in reference editor dialog)
 • Fixed clearing date fields in edit dialog
 • Store column sorting (can be enabled in Settings dialog)
 • Improved filtering and sorting
 • Подобрена структура на базата от данни за ускоряване
 • Added remembering count of selected checkboxes on image view page
 • Fixed free format in price fields. Fixed calculating commission in sale part
 • Added storing size of reference editor, report preview, settings dialogs
 • Moved image side length configuration parameter from collection to global settings
 • Improved TreeView scrolling

Какво е новото в OpenNumismat 1.4.4 (2 април 2013)

 • Добавен е унгарски превод (от Zalán Csúszó)
 • Коригирани са грешки в редактора на номенклатури
 • Show country flag icon in cross-reference editor combo box
 • Added Help -> Check for updates menu command
 • Minor updates for Numismaster template

Какво е новото в OpenNumismat 1.4.3 (5 март 2013)

 • Актуализирана икона на програмата
 • Добавен е ураински превод (от Alex Shilyaev)
 • Добаве е испански превод (от Carlos Rosi)
 • Added enable sorting flag in references
 • Fixed sorting in cbr template
 • Importing from CoinCollector command available only on Windows
 • Коригиран код за работа на macOS

Previous versions changelog